Amigos da Terra Cooperación ao desenvolvemento

Arquivo de Novas Maio, 2006

Amigos da Terra participa na Feria Solidaria e do Comercio Xusto en Carballiño, Ourense

O área de voluntariado do Concello do Carballiño organiza con patrocinio da obra Social de Caixa Galicia a Feria Solidaria de e do Comercio Xusto nesta participará Amigos da Terra os días 24 ao 26 de maio, en horario de 10:30h – 13:30h e 16:00 – 20:00.

A feria permitirá a promoción das actividade que desenvolve Amigos da Terra nos ámbitos da solidaridade, mostrando os distintos proxectos que desenvolvense en países como Nicaragua e O Salvador.

Tamén teremos a oportunidade de concienciar a poboación na importancia do consumo do comercio xusto, para contribuir na mellora das condicións dos pobos menos favorecidos, ademáis e unha forma de intercambiar ideas entre as ONG,s participantes.

O Parlamento de Galicia aproba o Plan Director de Cooperación 2006-2009

O Parlamento de Galicia aprobou nos pasados días o primeiro Plan Director da Cooperación Galega 2006-2009, documento que marca as liñas estratéxicas da acción da solidariedade galega a favor do desenvolvemento. É o marco de referencia do traballo que se realice dende os diferentes ámbitos de intervención: Administración autonómica ou local, ONGDs, empresas privadas…

Sete obxectivos concretan con claridade as liñas estratéxicas de actuación, todos eles amplamente desenvolvidos no propio Plan:

  1. Realizar unha política activa e integral de fomento do coñecemento das desigualdades no mundo, de sensibilización da poboación galega para a súa superación e de educación para o desenvolvemento
  2. Fortalecer todos os actores do sistema galego de cooperación. Procura da integración e o traballo conxunto.
  3. Mellorar a calidade técnica e operativa do sector. Orientación cara ao cumprimento de obxectivos.
  4. Ampliar e ordenar os medios da cooperación galega.
  5. Implicar e procurar sinerxías cos sectores galegos con experiencia de valor para a cooperación.
  6. Fomentar o comercio xusto e o consumo responsable.
  7. Elaborar estratexias para as prioridades da cooperación galega.

Dende Amigos da Terra creemos que o Plan de Cooperación é un bo instrumento para marcar as pautas a seguir neste eido.

Ampliar información