Amigos da Terra Cooperación ao desenvolvemento

Arquivo de Novas Marzo, 2006

Amigos da Terra sensibiliza a poboación sobre a Cooperación e o Comercio Xusto

Amigos da Terra no ano pasado traballou no aspecto da sensibilización da poboación en temas de cooperación ao desenvolvemento e o comercio xusto, achegando a xente as realidades dos países do Sur e explicando as maneiras de como podemos colaborar para evitar as desigualdades que existen.

sensibilizacion

E así que este ano continuando coa súa campaña pretende establecer relacións cos comercios da cidade de ourense para colocar unhas huchas nas que poderas encontrar folletos informativos dos proxectos que se estan a executar nalgúns países de Latinoamérica, e tamén para as persoas que queiran colaborar económicamente poidan depositar a súa axuda na hucha, o diñeiro que se recaude será utilizado integramente para a financiación dos mesmos.

Caixa Galicia aposta por o Comercio Xusto

Os centros de maiores de Caixa Galicia colaborarán coa ONG Solidaridade internacional na realización de actividades en favor da promoción do comercio xusto.

Así o estableciron no convenio firmado ayer por o director da Obra Social de Caixa Galicia, Manuel Aguilar López, e a directora de Solidariedade Internacional de Galicia, María Paz Gutiérrez.

Neste convenio de colaboración, os once centros de maiores con que a entidade financiera conta en Galicia servirán produtos certificados de este tipo e proporcionarán información a seus usuarios para darlles a coñecer qué é, e en que consiste o comercio justo.

Desde Amigos da Terra cremos que é unha boa inciativa por parte desta entidade e que debe servir de exemplo para outras entidades e administracións, xa que e unha forma de promover unhas relacións máis xustas cos países menos desenvolvidos.

A Directora Xeral de Cooperación Exterior visita un Proxecto de Amigos da Terra

A Directora Xeral de cooperación exterior visita este próximo 24 de marzo o proxecto que Amigos da Terra en colaboración coa Coordinación de Comunidades para el Desarrollo del Cacahuatique (CODECA), está a executar no Salvador, financiado pola Presidencia da Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Cooperación, o proxecto leva o título de “Desenvolvemento de accións de manexo na Área Natural Bahía da Unión, Golfo de Fonseca”.

O proxecto ten como finalidade “ A Conservación e manexo sostible dos recursos mariño costeiros da Bahía da Unión Golfo de Fonseca”, mediante a execución de accións prioritarias do plan de ordenamento, formulado co apoio técnico – financiero da AECI. O proxecto beneficiará directamente a 300 produtores, estudantes e funcionarios (109 mulleres e 191 homes). Para acadar os obxectivos plantexados executaranse 4 grandes compoñentes:

  • Educación ambiental
  • Vixiancia e control dos recursos naturais
  • Xestión participativa dos recursos naturais
  • Promoción da xestión sostible dos recursos pesqueiros

Desde Amigos da Terra cremos que é unha boa iniciativa por parte da Dirección Xeral de Cooperación, avaliar os proxectos de cooperación que financian, xa que é unha forma de asegurar que os proxectos que se executan sexan sostibles e que de verdade se plantexe a cooperación a longo prazo asegurando que as poboacións locais sexan as responsables da continuidade dos mesmos.

É por esta razón que tamén Amigos da Terra está avaliando in situ os proxectos tanto en Nicaragua como no Salvador para comprobar os resultados acadados do proyecto “Reconversión dos cortadores de mangles no Estero Real Golfo de Fonseca, Nicaragua”. e dar seguemento a o proxecto de El Salvador que na actualidade se está a executar.

Amigos da Terra asina un Convenio de Colaboración con Caixa Galicia

O próximo venres 17 de marzo as 12:00 horas na oficina principal de Caixa Galicia en A Coruña ( Rúa Nova 30-32 ) firmarase o Convenio de colaboración entre Amigos da Terra e Caixa Galicia, con motivo da selección do proxecto “Xestión local para a promoción de grupos vulnerables e mellora das condicións medioambientais nos municipios de Villa del Carmen e San Rafael do Sur – Nicaragua”, na VII Convocatoria de Cooperación ao Desenvolvemento de Caixa Galicia.

Dona Cristina Gómez en representación de Amigos da Terra reunirase con D. Manuel Aguilar, Director da Obra Social da Caixa de Ahorros de Galicia para a firma do convenio no que dice que Caixa Galicia subvencionará a Amigos da Terra a axuda de 29.773,70 euros para a realización do proxecto antes mencionado. Para Amigos da Terra supon un logro moi grande xa que significa que nos estamos abrendo un oco no ámbito da Cooperación e sobre todo estamos gañando confianza cas entidades doantes en Galicia xa que este é o noso sexto proxecto no ámbito da cooperación que nos financian.

Por todo esto Amigos da Terra seguira traballando para intentar mellorar as condicións dos pobos máis necesitados e tamén loitando para que a sociedade e os gobernos consideren a cooperación ao desenvolvemento como prioritario.

A Coordinadora de ONGDs propon a todolos Partidos un Pacto Estatal contra a Pobreza

A Coordinadora de ONG de Desarrollo de España presentou o Pacto de Estado contra a Pobreza co que pretende lograr o maior consenso de noso país entre partidos políticos. “Tratase de que as políticas de cooperación non dependan do cambio de signo político e mantengan os principios fundamentais, goberne quen goberne”, dixo David Álvarez, presidente da CONGDE.

Ó longo do 2005 a sociedade española demostrou con creces a sua solidaridade, movilización e sensibilización cos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio e a loita contra a pobreza. Máis de mil organizacións ciudadanas, articuladas no marco da Alianza Española contra a Pobreza, consiguiuse movilizar á opinión pública para reclamar que España profundice nas suas políticas de cooperación, comercio internacional e tratamento da deuda externa, cumpliendo seus compromisos á respecto. Cando queda poco máis dun ano para que se cumpla a mitade do período indicado por Nacións Unidas para lograr o cumplimento dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (año 2015), faise imprescindible pasar da movilización social ó más firme compromiso político, garantindo así a posta en marcha das medidas anunciadas.

Dende Amigos da Terra traballamos para que os Obxectivos do Milenio non sexan un papel mollado, e así que o ano pasado dedicamos a recollida de firmas e informar a xente para tamen loite contra a probreza esixendo ao goberno e a nos mesmos cambiar o modelo de desenvolvemento que permite que haxan as desigualdades actualmente.