Amigos da Terra Cooperación ao desenvolvemento

A Unión Europea carece dunha Estratexia Medioambiental na Cooperación ao Desenvolvemento

O Tribunal de Contas puxo en marcha, en 2005 unha investigación para determinar se a Comisión Europea dispoñía dunha Estratexia global para abordar os aspectos medioambientais da súa cooperación ao desenvolvemento e se había adoptado os dispositivos de xestión necesarios para aplicar dita estratexia.

O tribunal de Contas Europeo concluíu que o Executivo comunitario carece dunha estatexia ambiental global que guíe adecuadamente a súa cooperación ao deselvolvemento e recomendou establecela sobre a base do novo enfoque adoptado en 2005, para a súa política de desenvolvemento. Ademáis recomenda que faga efectiva a integración do medio ambiente na súa axuda fianciera directa e que mellore a eficacia dos proxectos ambientais.

E por iso que dende a experiencia que ten Amigos da Terra  en cooperación con enfoque medioambiental debe contribuir a que este tema poida ser incluida verdadeiramente nas estratexias de cooperación tanto da Unión Europea como nas adminitracións públicas españolas.

documento: Aspectos Medioambientais da Cooperación ao Desenvolvemento 2006